C321 Compatible Countries & Regions

Countries & Regions Plug/Socket Type Voltage Hertz
X Abu Dhabi G 230 V 50 Hz
Afghanistan C / F 220 V 50 Hz
Albania C / F 230 V 50 Hz
Algeria C / F 230 V 50 Hz
Partially American Samoa A / B / F / I 120 V 60 Hz
Andorra C / F 230 V 50 Hz
Angola C / F 220 V 50 Hz
X Anguilla A / B 110 V 60 Hz
X Antigua A / B 230 V 60 Hz
Partially Argentina C / I 220 V 50 Hz
Armenia C / F 230 V 50 Hz
Partially Aruba A / B / F 120 V 60 Hz
X Australia I 230 V 50 Hz
Austria C / F 230 V 50 Hz
Azerbaijan C / F 220 V 50 Hz
Partially Azores A / B / C / F 230 V 50 Hz
X Bahamas A / B 120 V 60 Hz
X Bahrain G 230 V 50 Hz
Balearic Islands C / F 230 V 50 Hz
Partially Bangladesh A / C / D / G 220 V 50 Hz
X Barbados A / B 115 V 50 Hz
Belarus C / F 220 V 50 Hz
Belgium C / E 230 V 50 Hz
X Belize A / B / G 110V/220V 60 Hz
Benin C / E 220 V 50 Hz
X Bermuda A / B 120 V 60 Hz
Partially Bhutan C / D / G 230 V 50 Hz
Partially Bolivia A / C 230 V 50 Hz
Partially Bonaire A / C 127 V 50 Hz
Bosnia C / F 230 V 50 Hz
X Botswana D / G 230 V 50 Hz
Brazil C / N 127V/220V 60 Hz
X Brunei G 240 V 50 Hz
Bulgaria C / F 230 V 50 Hz
Burkina Faso C / E 220 V 50 Hz
Burundi C / E 220 V 50 Hz
Partially Cambodia A / C / G 230 V 50 Hz
Cameroon C / E 220 V 50 Hz
X Canada A / B 120 V 60 Hz
Canary Islands C / E / F 230 V 50 Hz
Cape Verde C / F 230 V 50 Hz
X Cayman Islands A / B 120 V 60 Hz
Central African Republic C / E 220 V 50 Hz
Chad C / E / F 220 V 50 Hz
Partially Channel Islands C / G 230 V 50 Hz
Chile C / L 220 V 50 Hz
Partially China A / C / I 220 V 50 Hz
X Christmas Island I 230 V 50 Hz
X Cocos (Keeling) Islands I 230 V 50 Hz
X Colombia A / B 110 V 60 Hz
Comoros C / E 220 V 50 Hz
Congo-Brazzaville C / E 230 V 50 Hz
Congo-Kinshasa C / E 220 V 50 Hz
X Cook Islands I 240 V 50 Hz
X Costa Rica A / B 120 V 60 Hz
Cote d’Ivoire C / E 220 V 50 Hz
Croatia C / F 230 V 50 Hz
Partially Cuba A / B / C / L 110V/220V 60 Hz
X Curacao A / B 127 V 50 Hz
X Cyprus G 230 V 50 Hz
Czech Republic C / E 230 V 50 Hz
Partially Denmark C / E / F / K 230 V 50 Hz
Djibouti C / E 220 V 50 Hz
X Dominica D / G 230 V 50 Hz
Partially Dominican Republic A / B / C 120 V 60 Hz
X Dubai G 230 V 50 Hz
Partially East Timor C / E / F / I 220 V 50 Hz
X Ecuador A / B 120 V 60 Hz
Egypt C / F 220 V 50 Hz
X El Salvador A / B 120 V 60 Hz
X England G 230 V 50 Hz
Equatorial Guinea C / E 220 V 50 Hz
Partially Eritrea C / L 230 V 50 Hz
Estonia C / F 230 V 50 Hz
Partially Ethiopia C / F / G 220 V 50 Hz
Faroe Islands C / E / F / K 230 V 50 Hz
X Falkland Islands G 240 V 50 Hz
X Fiji I 240 V 50 Hz
Finland C / F 230 V 50 Hz
France C / E 230 V 50 Hz
French Guiana C / E 230 V 50 Hz
French Polynesia C / E 220 V 60 Hz
Gabon C / E 220 V 50 Hz
X Gambia G 230 V 50 Hz
Gaza Strip C / H 230 V 50 Hz
Georgia C / F 220 V 50 Hz
Germany C / F 230 V 50 Hz
X Ghana D / G 230 V 50 Hz
X Gibraltar G 230 V 50 Hz
X Great Britain (GB) G 230 V 50 Hz
Greece C / F 230 V 50 Hz
Greenland C / E / F / K 230 V 50 Hz
X Grenada G 230 V 50 Hz
Guadeloupe C / E 230 V 50 Hz
X Guam A / B 110 V 60 Hz
X Guatemala A / B 120 V 60 Hz
Guinea C / F 220 V 50 Hz
Guinea-Bissau C / E / F 220 V 50 Hz
X Guyana A / B / D / G 120V/240V 60 Hz
X Haiti A / B 110 V 60 Hz
X Honduras A / B 120 V 60 Hz
X Hong Kong G 220 V 50 Hz
Hungary C / F 230 V 50 Hz
Iceland C / F 230 V 50 Hz
Partially India C / D / M 230 V 50 Hz
Indonesia C / F 230 V 50 Hz
Iran C / F 230 V 50 Hz
Partially Iraq C / D / G 230 V 50 Hz
X Ireland G 230 V 50 Hz
Partially Isle of Man C / G 230 V 50 Hz
Israel C / H 230 V 50 Hz
Italy C / F / L 230 V 50 Hz
X Jamaica A / B 110 V 50 Hz
X Japan A / B 100 V 50/60Hz
Partially Jordan C / D / F / G / J 230 V 50 Hz
Kazakhstan C / F 220 V 50 Hz
X Kenya G 240 V 50 Hz
X Kiribati I 240 V 50 Hz
Kosovo C / F 230 V 50 Hz
X Kuwait G 240 V 50 Hz
Kyrgyzstan C / F 220 V 50 Hz
Partially Laos A / B / C / E / F 230 V 50 Hz
Latvia C / F 230 V 50 Hz
Partially Lebanon C / D / G 230 V 50 Hz
X Lesotho M 220 V 50 Hz
Partially Liberia A / B / C / F 120V/220V 60 Hz
Libya C / L 230 V 50 Hz
Liechtenstein C / J 230 V 50 Hz
Lithuania C / F 230 V 50 Hz
Luxembourg C / F 230 V 50 Hz
X Macau G 220 V 50 Hz
Macedonia C / F 230 V 50 Hz
Madagascar C / E 220 V 50 Hz
Madeira C / F 230 V 50Hz
X Malawi G 230 V 50 Hz
X Malaysia G 230 V 50 Hz
Partially Maldives C / D / G / L 230 V 50 Hz
Mali C / E 220 V 50 Hz
X Malta G 230 V 50 Hz
X Marshall Islands A / B 120 V 60 Hz
Martinique C / E 230 V 50 Hz
Mauritania C / E / F 220 V 50 Hz
Partially Mauritius C / G 230 V 50 Hz
Mayotte C / E 230 V 50 Hz
X Mexico A / B 127 V 60 Hz
X Micronesia A / B 120 V 60 Hz
Moldova C / F 230 V 50 Hz
Monaco C / E / F 230 V 50 Hz
Mongolia C / F 230 V 50 Hz
Montenegro C / F 230 V 50 Hz
X Montserrat A / B 230 V 60 Hz
Morocco C / E 220 V 50 Hz
Partially Mozambique C / F / M 220 V 50 Hz
Partially Myanmar A / C / D / G / I 230 V 50 Hz
X Namibia D / M 220 V 50 Hz
X Nauru I 240 V 50 Hz
Partially Nepal C / D / M 230 V 50 Hz
Netherlands C / F 230 V 50 Hz
New Caledonia C / E 220 V 50 Hz
X New Zealand I 230 V 50 Hz
X Nicaragua A / B 120 V 60 Hz
Partially Niger C / D / E 220 V 50 Hz
X Nigeria D / G 230 V 50 Hz
X Niue I 230 V 50 Hz
X Norfolk Island I 230 V 50 Hz
X North Cyprus G 230 V 50 Hz
North Korea C / F 220 V 50 Hz
X Northern Ireland G 230 V 50 Hz
Norway C / F 230 V 50 Hz
X Oman G 240 V 50 Hz
Partially Pakistan C / D 230 V 50 Hz
X Palau A / B 120 V 60 Hz
Palestine C / H 230 V 50 Hz
X Panama A / B 120 V 60 Hz
X Papua New Guinea I 240 V 50 Hz
Partially Paraguay A / C 220 V 50 Hz
Partially Peru A / B / C 220 V 60 Hz
Partially Philippines A / B / C 220 V 60 Hz
X Pitcairn Islands I 230 V 50 Hz
Poland C / E 230 V 50 Hz
Portugal C / F 230 V 50 Hz
X Puerto Rico A / B 120 V 60 Hz
X Qatar G 240 V 50 Hz
Réunion C / E 230 V 50 Hz
Romania C / F 230 V 50 Hz
Russia C / F 220 V 50 Hz
Partially Rwanda C / E / F / G 230 V 50 Hz
X Saba A / B 110 V 60 Hz
Saint Barthélemy C / E 230 V 60 Hz
X Saint Helena G 230 V 50 Hz
X Saint Kitts and Nevis D / G 230 V 60 Hz
X Saint Lucia G 230 V 50 Hz
Saint Martin C / E 220 V 60 Hz
Saint Pierre and Miquelon C / E 230 V 50 Hz
X Saint Vincent and the Grenadines A / B / G 110V/230V 50 Hz
X Samoa I 230 V 50 Hz
San Marino C / F / L 230 V 50 Hz
Sao Tomé and Príncipe C / F 230 V 50 Hz
X Saudi Arabia G 220 V 60 Hz
X Scotland G 230 V 50 Hz
Partially Senegal C / D / E 230 V 50 Hz
Serbia C / F 230 V 50 Hz
X Seychelles G 240 V 50 Hz
X Sierra Leone D / G 230 V 50 Hz
X Singapore G 230 V 50 Hz
Partially Sint Eustatius A / B / C / F 110V/220V 60 Hz
X Sint Maarten A / B 110 V 60 Hz
Slovakia C / E 230 V 50 Hz
Slovenia C / F 230 V 50 Hz
X Solomon Islands G / I 230 V 50 Hz
Partially Somalia C / G 220 V 50 Hz
Partially Somaliland C / G 220 V 50 Hz
Partially South Africa C / M / N 230 V 50 Hz
South Korea C / F 220 V 60 Hz
Partially South Sudan C / D 230 V 50 Hz
Spain C / F 230 V 50 Hz
X Sri Lanka D / G 230 V 50 Hz
Partially Sudan C / D 230 V 50 Hz
Partially Suriname A / B / C / F 127V/220V 60 Hz
X Swaziland M 230 V 50 Hz
Sweden C / F 230 V 50 Hz
Switzerland C / J 230 V 50 Hz
Syria C / E / L 220 V 50 Hz
Tahiti C / E 220 V 60 Hz
X Taiwan A / B 110 V 60 Hz
Tajikistan C / F 220 V 50 Hz
X Tanzania D / G 230 V 50 Hz
Partially Thailand A / B / C / O 230 V 50 Hz
Togo C / E 220 V 50 Hz
X Tokelau I 230 V 50 Hz
X Tonga I 240 V 50 Hz
X Trinidad & Tobago A / B 115 V 60 Hz
Tunisia C / E 230 V 50 Hz
Turkey C / F 230 V 50 Hz
Turkmenistan C / F 220 V 50 Hz
X Turks and Caicos Islands A / B 120 V 60 Hz
X Tuvalu I 230 V 50 Hz
X Uganda G 240 V 50 Hz
Ukraine C / F 230 V 50 Hz
X United Arab Emirates G 230 V 50 Hz
X United Kingdom G 230 V 50 Hz
X United States A / B 120 V 60 Hz
Uruguay C / F / L 220 V 50 Hz
Uzbekistan C / F 220 V 50 Hz
X Vanuatu I 230 V 50 Hz
Vatican City C / F / L 230 V 50 Hz
X Venezuela A / B 120 V 60 Hz
Partially Vietnam A / B / C 220 V 50 Hz
X Virgin Islands (British/USA) A / B 110 V 60 Hz
X Wales G 230 V 50 Hz
Wallis and Futuna C / E 220 V 50 Hz
West Bank C / H 230 V 50 Hz
Western Sahara C / E 220 V 50 Hz
X Yemen A / D / G 230 V 50 Hz
Partially Zambia C / D / G 230 V 50 Hz
X Zimbabwe D / G 230 V 50 Hz